ต้นกำเนิดอาณาจักรเปอร์เซีย

persian_history

หากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของมนุษย์คงเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปอย่างชัดเจนไม่ได้ว่าในช่วงเวลาใดมนุษย์แต่ละพื้นที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้าง อาจด้วยความที่หากบริเวณใดรุ่งเรืองมากๆ ก็จะมีอารยธรรมที่ตกทอดมาจนถึงคนรุ่นหลังหรือนักโบราณคดีก็สามารถพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่สามารถนำมาประติดประต่อเป็นประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษากัน เช่นเดียวกับอาณาจักรเปอร์เซียที่ต้องบอกว่าจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของเหล่าบรรดานักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าจากหลักฐานทั้งหลายที่พวกเขาได้พบทำให้เชื่อได้ว่าอาณาจักรเปอร์เซียแห่งนี้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

history_persia

ประวัติอาณาจักรเปอร์เซีย

ตามประวัติศาสตร์มีการระบุเอาไว้ว่าอาณาจักรเปอร์เซียคืออาณาจักรที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบสูงของประเทศอิหร่านรวมไปถึงบริเวณเอเชียตะวันตก, เอเชียใต้, เอเชียกลาง รวมถึงบริเวณคอเคซัสด้วย อาณาจักรเปอร์เซียก่อตั้งครั้งแรกภายใต้ชื่อว่าอาณาจักรมีเดียช่วง 728 – ถึง559 ปีก่อนคริสตกาล เหตุก็มาจากการที่พวกเขาสามารถล้มล้างอาณาจักรอัสซีเรียได้เป็นผลสำเร็จจากความช่วยเหลือของบาบิโลเนีย ทว่าจริงๆ แล้วการใช้ชื่ออาณาจักรเปอร์เซียที่แท้จริงก็เมื่อตอนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราชผู้ที่สามารถทำการยึดอาณาจักรมีดีสได้สำเร็จก่อนที่จะทำการขยายอาณาเขตพื้นที่ออกไปทางช่วงตะวันออกกลางแน่นอนว่ารวมไปถึงดินแดนอย่างบาบิโลเนีย, ฟินิเชีย, ลิเดีย และอัสซีเรีย ซึ่งการที่พวกเขาสามารถจัดการกับอาณาจักรลิเดียให้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเขาได้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรเปอร์เซียนี้อย่างแท้จริง เรียกได้ว่าพื้นที่ทั้งหมดที่พวกเขาครอบครองได้คือดินแดนแห่งแคว้นเมโสโปเตเมีย หากยังสงสัยว่าพื้นที่ของอาณาจักรเปอร์เซียคือที่ไหนปัจจุบันมันก็คือประเทศอิหร่านนั่นเองในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีชื่อเมืองหลวงว่า กรุงเอคบาทานา ก่อนที่พระเจ้าไซรัสมหาราชหลังจากยึดครองพื้นที่ได้เป็นผลสำเร็จก็ทำการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยให้ชื่อว่า เปอร์ซีโปลิส ก่อนที่ต่อมาพระเจ้าดาริอุสจะทำการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกโดยใช้ชื่อว่า นครสุสา

life_persiaarmy

การใช้ชีวิตของชาวเปอร์เซีย

ศาสนาที่ชาวเปอร์เซียนับถือคือ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ มีคัมภีร์อาเวสดาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยหลักของคัมภีร์ดังกล่าวเชื่อว่าจักรวาลนี้มีทั้งฝ่ายที่ดีและไม่ดี มีเทพเจ้าแห่งความดีที่ชื่ออหุรมัสดาเป็นเทพที่อยู่สูงสุด อาณาจักรแห่งนี้ค่อนข้างก้าวล้ำอย่างมากในด้านเกษตรกรรม มีการใช้ระบบชลประทานที่ชัดเจน มีการสร้างฝาย เขื่อน รางส่งน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร มีระบบคานัด หรือการส่งน้ำชลประทานที่อยู่ใต้ดินเพื่อเอาไว้ใช้ในเมืองด้วย นับว่าเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญในยุคดังกล่าวอย่างแท้จริง