เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

Japanese-emperor-pic

ประเทศญี่ปุ่นจัดว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกประเทศหนึ่งทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี พวกเค้าสืบทอดมาอย่างยาวนาน เก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี ระบบพระจักรพรรดิที่ปกครองญี่ปุ่นก็เช่นกัน เป็นอีกเรื่องที่ประเทศให้ความสำคัญ เรามาดูเรื่องราวส่วนนี้ของพวกเค้ากันบ้างดีกว่า

ประวัติสืบทอดอันยาวนาน

ระบบพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นถือว่าเป็นระบบพระมหากษัตริย์ที่มีมาอย่างยาวนาน ตามประวัติศาสตร์บอกว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการสืบราชสันติวงศ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก ตามหลักฐานบอกว่าระบบนี้เริ่มมาตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์กาล จนมาถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ลำดับที่ 125

ความเชื่อต่อพระมหากษัตริย์

ฐานะของพระมหากษัตริย์ก็เป็นเรื่องน่าสนใจจนเราต้องนำมาเล่าต่อ พระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นนั้นเดิมทีจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุดของศาสนาชินโตไปด้วย ทางด้านความเชื่อนับช่วงช่วงเวลาก่อนสงครามโลก ญี่ปุ่นให้กษัตริย์มีคุณค่าเทียบเท่าสมมุติเทพ มีอำนาจ ความศักดิ์สิทธิ์เปรียบดั่งพระเจ้าลงมาจากสรวงสวรรค์ยังไงยังงั้น แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง จบลง สมเด็จพระจักรพรรดิได้ถูกลดบทบาทความเชื่อลงมาเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของรัฐ เป็นจุดศูนย์รวมใจของประชาชนญี่ปุ่นเท่านั้น

Japanese-emperor

พระจักรพรรดินี

คำถามสำคัญของระบบพระจักรพรรดิคือ ประเทศญี่ปุ่นสามารถมีพระจักรพรรดินีได้ไหม คำตอบก็คือได้ ตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นมีพระจักรพรรดินีเพียงแค่แปดพระองค์เท่านั้นเอง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มพระจักรพรรดินีคนที่เก้าด้วย(แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก) เนื่องจากตอนนี้ราชวงศ์ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนผู้สืบทอด แต่ถ้าหากขาดผู้สืบทอดจริงการผ่าทางตันเรื่องนี้อาจจะถูกหยิบขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นได้

พระนามของพระจักรพรรดิ

ประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนพระนามของพระจักรพรรดิเมื่อขึ้นครองราชย์ อย่างเช่น พระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ทรงมีอีกพระนามว่า เฮเซ ที่แปลกว่า สันติสุขของประเทศ ส่วนพระบิดาของท่าน สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ มีพระนามว่า โชวะ แปลว่า ญี่ปุ่นที่โชติช่วง เป็นอีกแนวคิดที่น่าสนใจมาก เป็นเหมือนกับการบ่งบอกประเทศในช่วงเวลานั้นด้วยอีกทางหนึ่ง

ดอกเบญจมาศ

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ปัจจุบัน คือ ดอกเบญจมาศ สาเหตุของสัญลักษณ์นี้มาจาก ราชบัลลังก์ของท่านที่มีลักษณะคล้ายกับดอกเบญจมาศ จึงทำให้เรียกว่า ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศไปด้วย ปัจจุบันพระจักรพรรดิจะประทับในพระราชวังหลวงแห่งโตเกียว

นอกจากเรื่องเหล่านี้ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมาย เกี่ยวกับระบบพระจักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงาม น่าสนใจมาก สมแล้วที่สืบทอดบัลลังก์ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปี